Home » Archive

Articles Archive for 20 октомври 2018

Авторски страници »

[20 окт. 2018 | No Comment | ]

Един световен град, чиято естествена еволюция побира и поражда свети крал Вацлав и Вацлав Хавел, Ян Хус и Ян Палах, Пражката пролет и Карловия университет…
Непрекъсната градска цивилизация, много светци, крале, катедрали. Някои от които не приличат на храмове, а на музеи на вярата, отворени с туристическа цел.