2022-06-27

Ден: 27.10.2018

Според Петър Харалампиев, няма записано в четиригодишната програма за управление на българското правителство подпомагане на български медии...