2022-01-24

Ден: 27.10.2018

Според Петър Харалампиев, няма записано в четиригодишната програма за управление на българското правителство подпомагане на български медии...