2022-06-26

Ден: 19.10.2018

Министерството на външните работи ще окаже всяко необходимо съдействие, в рамките на своите компетенции, за положителното разрешаване...