2022-07-01

Ден: 15.10.2018

По време на експедицията имаше една много голяма буря. Най-мръсната проба беше след тази буря. Тогава се...