2024-02-29

Ден: 24.02.2017

Бързо станаха известни имената на двамата замислили и изпълнили шегата, които своевременно се бяха изнесли (полупринудително) от...
Инж. Петър Пенчев от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская" и Огнян Цеков от Независимо дружество за...
По време на речта на Тръмп, на някои от екраните се видя как присъстващите развяват руски знамена. Малко...