2024-04-12

Ден: 03.02.2017

Хората, поддържащи неверните стари теории, са изправени не просто пред проблем, а пред парадокс. Освен така наречения...