2024-07-14

Ден: 02.02.2017

"Законът съдържа разпоредби, които поставят под въпрос принципите на правовата държава и местното самоуправление. Предвижда промени в...
Способността за стратегическо мислене на базата на непълна и несъвършенна информация на програма "Libratus", създадена от професор...