2024-05-23

Ден: 25.02.2017

Именно затова се коментира хипотезата за авария с ядрена подводница в Северния ледовит океан или изпуснал, разхерметизирал...