2024-03-04

Ден: 19.02.2017

Съгласно писмо на Европейска Комисия, Генерална дирекция "Правосъдие и потребители, изпратено на 17.02.2017 г., България следва да...