2024-04-21

Ден: 25.05.2014

Повечето от секционните избирателни комисии както в провинцията, така и в столицата, са буквално претъпкани от лица,...
Изборите зад граница за български представители в Европейския парламент са започнали с отварянето на първата избирателна секция...