2024-04-23

Ден: 23.05.2014

Президентската администрация разпространи днес до медиите поздравление от вицепрезидента на Р. България Маргарита Попова по случай Деня...
Изплащането на целия американски държавен дълг не е нищо повече от въпрос на изваждане стойността на облигациите...