2024-07-15

Ден: 24.05.2014

Скъпи българи, позволете ми от името на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“ да ви...