Home » Авторски страници, политика

За едни парк, за други… паркинг. Борба за спасяване на Цар-Симеоновата градина

2013.10.16 Няма коментари
Spread the love
Кът от Цар Симеоновата градина. Снимка: http://photo-forum.net

Кът от ЦарСимеоновата градина. Снимка: Photo-forum.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цар-Симеоновата градина в Пловдив е създадена е през 1892 г. и е една от главните забележителности на града. Тя е любимо място за отдих за пловдивчани и гости на Пловдив. За съжаление този паметник на градинското изкуство е на път да бъде унищожен, поради решение на кмета на Пловдив и част от общинските съветници за изграждане на паркинг под езерото в градината. Съучастници в това посегателство против културното наследство на Пловдив са бивши и настоящи министри на културата, а също и магистрати, чрез отказа си от правораздаване.

Граждани на Пловдив вече месеци наред водят упорита борба, обединени от идеята за спасяване на Цар-Симеоновата градина. Средствата за масово осведомяване, обаче (с малки изключения), дават невярна информация за проекта, а също не отразяват или дават изкривена информация за гражданските протести. Съществуващите документи доказват:

За какво служат дърветата в градината... Снимка: Фейсбук

За какво служат дърветата в градината… Снимка: Фейсбук

– незаконосъобразността на проекта за подземен паркинг, в нарушение на поне три закона;

– проектирането е възложено без обявяване на конкурс за идеен проект и без конкурс за обществена поръчка;

– вредното му въздействие върху околната среда, вследствие на изгорелите газове и шума от голям брой автомобили;

– опасността от масово изсъхване на дървета в градината през следващите няколко години, вследствие на спадането на нивото на подпочвените води;

– икономическа неизгодност;

– липсата от належаща нужда от паркинг точно на това място;

– противоречиви и взаимно опровергаващи се изявления пред обществеността на кмета Иван Тотев относно подземния паркинг.

Тук ще се спрем на някои от тези документи, като започнем с тези, които показват незаконосъобразността на проекта.

цар10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В „Държавен вестник“, бр. 41 от 19.05.1992 г.

(приложение 1 1.DV.gradinapametnik.NKN)

е обнародван закон, според който Цар-Симеоновата градина, наричана тогава „Парк на Свободата“ се обявява за паметник на градинското и парковото изкуство. По-нататък, от третата страница на писмо от Националния институт за паметници на културата до Община Пловдив от 12.01.1993 г.

(приложение 2, „2.NIPK.pametnici.pdf“)

се вижда, че след като е паметник на градинското и парковото изкуство от местно значение, в Цар-Симеоновата градина се забранява каквато и да е строителна дейност.

Въпреки това в документ от Министерството на Културата от 08.11.2012 г.

(приложение 3, 3.MK.syglasuvane.gradina),

подписан от тогавашния заместник министър, вече СЕ ДОПУСКА изграждането на подземен паркинг под езерото в градината. Това разрешение, разбира се, е незаконно, тъй като влиза в противоречие с текст от закон, публикуван в „Държавен вестник“ и все още не отменен.

Нова крачка по пътя на беззаконието прави и бившият министър на културата Вежди Рашидов, като самоволно разделя Цар-Симеонвата градина на две части, наречени от него зона А (паркова зона) и зона Б (зона на съществуващото езеро). По този начин, според Рашидов, решението за строеж на паркинг под езерото не е незаконно, защото това езеро не било част от парковата зона. Такова разделяне на парка на две части, разбира се, няма в никакви официални документи, а само във фантазията на тогавашния министър и неговите сподвижници.

Извлечение от стенограмата с дебатите по парламентарен контрол от 21.12.2012 г. може да се прочете в следващото

(приложение 4, 4.parlamentaren.kontrol).

Решение на Община Пловдив от 27.08.2013 г.Решение на Община Пловдив от 27.08.2013 г.

В заблуждаването на обществеността най-активна роля играе и кметът на Пловдив Иван Тотев. В телевизионно предаване той твърди, че паркингът не бил в парка, а в бетонното корито на езерото, като забравя, че езерото всъщност е част от парка.

По-нататък, проектът за преустройство на Цар-Симеоновата градина е приет без конкурс, както  се вижда от документ, издаден от Община Пловдив (и получен с голям труд след многобройни запитвания).

(приложение 5 факсимиле от решението на снимката погоре)

Този факт обаче не пречи на кмета Тотев в телевизионно предаване да заблуждава зрителите, че конкурс е имало.

Не е взето под внимание становището на Съюза на ландшафтните архитекти, Пловдив, които се  обявяват категорично против изграждането на паркинга в Цар-Симеоновата градина. Един от  най-важните мотиви за тяхното мнение е, че този паркинг ще увреди непоправимо не само  езерото, но и цялата градина, тъй като вследствие на спадането на нивото на подпочвените  води, част от дърветата ще изсъхнат.

(приложение 6, 1.stanovishte.SLA).

До този момент така и не е ясно каква ще е стойността на този паркинг. В първите интервюта,  които дава кмета, се говори за суми от порядъка на 3 милиона лева, но постепенно цената  нараства и сега вече е неколкократно по-голяма. Не е ясно също и откъде ще дойде финансирането. Оказва се, че програми, по които Община Пловдив възнамерява да кандидатства, не финансират подобен род проекти. Излиза, че основната финансова тежест ще бъде поета от данъкоплатците в Пловдив!

Най-абсурдното във всичко това, е че всъщност нужда от нови паркоместа в тази част на Пловдив няма. Всички улици, намиращи се в близост до Цар-Симеоновата градина са част от синята зона и има предостатъчно свободно място за платено паркиране. Освен това в близост до градината се намира почти построен МОЛ с огромен подземен паркинг, който сега е неизползван.

Въпреки всички закони, правилници и разумни доводи, кметът на Пловдив и болшинството от  общинските съветници не се отказват от този проект и през месец юли 2013 г. общинарите одобряват заем за строеж на паркинг под Цар Симеоновата градина.

„Съветниците одобриха заем за строеж на паркинг под Цар-Симеоновата градина“, БНТ Пловдив /18.07.2013 г./

Впоследствие това решение бива спряно от Областния управител, но след това е гласувано отново от Община Пловдив. Областният управител го оспорва пред Административен съд Пловдив.

Настоящият министър на културата Петър Стоянович отказва да вземе отношение по случая. Цялата информация относно незаконността на проекта е изпратена с писмо до него, но отговор до този момент – почти два месеца по-късно – не е получен.

Съдебната власт, в лицето на Административен съд – Пловдив и Върховния Административен съд, също оказват мълчалива подкрепа на този проект, като заведените дела от няколко граждани и една природозащитна неправителствена организация са прекратени без изобщо да бъдат разглеждани, тъй  като, според съдиите, подалите жалба лица нямали пряк и личен правен интерес. Фактът, че такова решение  е в противоречие с „Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси
на околната среда“  (наричана за краткост „Орхуска“ конвенция) не е взет под внимание от магистратите. ВАС стигна дотам да прекрати окончателно делото и остави жалбите без разглеждане с мотив, че реконструкцията на градината и изграждането на подземен паркинг за 170 автомобила в нея … не засягала въпроси на околната среда (!)  и затова отказва да приложи Орхуската конвенция, която (по силата на Конституцията) се прилага с предимство пред националното законодателство.

Коментар на пловдивския кмет в соиалната мрежа. Снимка: Фейсбук

Коментар на пловдивския кмет в социалната мрежа, в което той казва, че до края на този месец може да бъде избран изпълнител за строежа на паркинга. Снимка: Фейсбук

 

 

 

 

 

 

 

 

Това пък дава нови  възможности на кмета Иван Тотев и неговите сподвижници да заблуждават обществеността, като  твърдят, че съдебната власт била потвърдила законността на проекта. Това, разбира се, не е вярно, защото делото е прекратено по съвсем друга причина – липса на правен интерес, а въпросът за законността на проекта не е разглеждан. С други думи съдът изобщо отказа да разгледа законосъобразността на разрешението за строеж с мотив, че не може да бъде сезиран с такова искане от граждани и неправителствени организации.

Паркът е паркинг само за корумпирани ,това гласи надписът на плаката на една от защитничките на градината.
Паркът е паркинг само за корумпирани имбецили. Снимка: Фейсбук

И така, до този момент държавните и общинските институции, както и съдебната власт, които имат правото и задължението да пазят законността и интересите на гражданите на Пловдив, не взимат отношение или даже активно съдействат за осъществяването на този неизгоден и вреден проект.

От друга страна, граждани, обединени във Фейсбук групите „Цар – Симеонова градина“  и Гражданска коалиция за Пловдив“ вече от няколко месеца водят упорита борба за спасяването на градината. Всеки вторник от 16 до 17:30 часа пред община Пловдив се осъществяват протестни действия а от 17:30 до 19 часа протестите и разяснителната работа за гражданите на Пловдив продължават до езерото в Цар-Симеоновата градина.

Последният такъв протест се състоя на 08.10.2013 и е отразен на следната страница:

http://www.podtepeto.com/article.php?id=13729

На 26.09.2013 в Дома на техниката гражданите организираха обществен дебат под надслов:

„Съдбата на Цар-Симеоновата градина – обществено обсъждане, което Община Пловдив не проведе“.

Там бяха поканени кметът и общинските съветници, но те не пожелаха да дойдат, а от поддръжниците на проекта се отзова единствено неговият автор. Всички изказали се (с изключение единствено на автора на проекта) считат, че това начинание е една престъпна и вредна авантюра. Повече информация за обсъждането може да се получи от страниците

http://www.podtepeto.com/article.php?id=13635

http://www.podtepeto.com/article.php?id=13636

http://www.podtepeto.com/article.php?id=13637

Пълният видеозапис на обсъждането също е достъпен:

.

Борбата с всички законни средства за спасяването на Цар-Симеоновата градина ще продължава. Информация за предстоящи събития може да се намери във Фейсбук групите „Цар-Симеонова градина“ и „Гражданска коалиция за Пловдив“.

 

Георги Сербезов, Дойчин Толев,

Гражданска коалиция за Пловдив

.

Богатство, което може да не бъде съхранено... Снимка: Минко Михайлов, plovdiv.bg

Богатство, което може да не бъде съхранено… Снимка: Минко Михайлов, Plovdiv.bg

По алеите на Цар Симеоновата градина редовно се разкарват камиони. Снимка: Фейсбук

По алеите на Цар-Симеоновата градина редовно се разкарват камиони. Снимка: Фейсбук

Новото чудо прахосмукачка, което вдига децибелите над 100 и изпуска на талази облаци прах от горната част на камиона, докато обира отдолу

Камион с прахосмукачка, което вдига шум над 100 децибела и изпуска облаци прах на талази от горната си част, докато работи. Снимка: Фейсбук

Кътче от ЦарСимеоновата градина. Снимка: Фейсбук

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.