2024-03-01

Ден: 25.10.2013

Журналистът Симеон (Мони) Гаспаров: "Няма лесна имиграция! Беше ми много тежко, когато си тръгвах от България. Като...