2024-05-28

Ден: 26.10.2013

Българи от щата Вашингтон, с активното съдействие на Българския културен център в Сиатъл, работят по филмовата продукция,...
Уважаеми г-н Ректор, уважаеми госпожи и господа преподаватели и администратори в Алма матер, скъпи колеги – докторанти...