2024-07-15

Ден: 30.10.2013

Д-р Сава Рясков е син на управителя на Българска народна банка и министър на финансите преди 9.09.1944...