2024-07-15

Ден: 17.10.2013

Гражданският протест започва Операция „Чисти ръце“ в 3 стъпки: - Оставка веднага; - Незабавни избори; - Премахване на всички връзки...