2024-05-26

Ден: 11.10.2013

Конституционният съд премахна лустрационните текстове от Закона за радиото и телевизията, които забраняваха на служители и сътрудници...
Успял е, защото най-висшата институция в държавата - Конституционният съд, смирено коленичи пред неговата крехка възраст и...
Прокуратурата, Народното събрание, всички разследващи и регулаторни органи, дори и институцията на президента разполагат с достатъчно инструменти,...
Конкурсът цели младите хора да бъдат ангажирани с идеи за решаване на най-неотложните проблеми пред управлението на...