2024-04-14

Ден: 06.10.2013

В Сигнала става дума за т.нар. мъртви души в избирателните списъци и за сериозните разминавания между записаните...