2024-04-16

Ден: 24.05.2013

Видеозапис на реч на писателя Георги Господинов пред Народната библиотека в София в Деня на просветата, културата...
Откриването на Втория етап от развитието на българската общност ще бъде дискутирано на „Четвърта поредна годишна среща...