Home » Archive

Articles Archive for 24 май 2013

Е-Списание, Избрано »

[24 май 2013 | No Comment | ]

Видеозапис на реч на писателя Георги Господинов пред Народната библиотека в София в Деня на просветата, културата и писмеността.

Избрано »

[24 май 2013 | No Comment | ]

Американският щат Калифорния обяви датата 24 май за официален празник – “Ден на Славянското наследство”, съобщава издаваният в САЩ български вестник „Обзор”, цитиран от bTV.

Авторски страници, история »

[24 май 2013 | No Comment | ]

Версиите за произхода и възрастта на свещената българска писменост са много и се различават значително. Според Тейлър и Ягич глаголицата е взаимствана от курсивен гръцки шрифт, използван през Средновековието. Вондрак, Фортунатов и др. смятат, че изворът трябва да се търси сред ориенталски писмености. Давани са предложения за авестиийски, етиопски и дори грузински прототип на особената ни азбука. Като нейни създатели са посочвани Св. Йероним, Вулфила, Етикус Истер] и Св. Кирил. В интерес на истината, нито едно от тези твърдения не е напълно вярно. Предполагаемите творители на глаголицата само са пригодили една отдавна съществуваща тракийска азбука към особеностите на дадено наречие. Добавени са били нови знаци, а някои стари са били променени, но в по-голямата си част уникалната българска писменост е съществувала дълго преди Св. Йероним и неговият съвременник Етикус да се родят.

Избрано, история »

[24 май 2013 | No Comment | ]

Тракийските глоси разказват една съвсем различна история. Това са думи, които са регистрирани от различни автори през различни епохи. Повечето учени не виждат силна връзка между документираните тракийски думи и българския език. Вярно е, че на пръв поглед няма особена прилика, това обаче е напълно естествено. За около 2500 години всеки език се променя съществено. Промените засягат както граматиката, така и словесното богатство.

Авторски страници, българи зад граница »

[24 май 2013 | No Comment | ]

Откриването на Втория етап от развитието на българската общност ще бъде дискутирано на „Четвърта поредна годишна среща на Организациите с идеална цел в Чикаго“, която ще се състои на 1 юни 2013 г. от 13 до 17 часа в БПЦ „Свети Иван Рилски – Чудотворец“. На срещата са поканени авторитетни организации с идеална цел, комерсиални компании и индивидуални участници с идеи и практики за просперитета на българите в Чикаго и България.

Авторски страници, българи зад граница »

[24 май 2013 | No Comment | ]

Тази година се навършват 1150 години от създавaнето на славянската азбука. Делото на светите братя Кирил и Методий е признато и оценено в целия свят. Днес десетки държави пишат на кирилица. Това е поредното доказателство за големия принос на българите в развитието на човешката цивилизация.

Авторски страници »

[24 май 2013 | No Comment | ]

Историята с разтворените страници чака. Минава първата година от едноличното управление на Батман. И нищо. Само приказки за това колко са лоши тези преди него. Отминава втората година. Предишните крадци пак са лоши. Добавката е, че Батман отново се преквалифицира. От обещавач на справедливост – в строител. Търкулва се и трета година, след нея и четвърта. И пак нищо от великите обещания за справедливост не е изпълнено. Вече никой и не очаква. Вече всички са разбрали – човекът с балтона няма да се бори сам срещу себе си.
Историята, изморена и отегчена от чакане, затваря страниците си. Разочарована за пореден път, не записва никакви имена. Минават години. Кой не знае Бойко Борисов? Кой да го знае? Имаше там някакъв, ама…

Авторски страници, Е-Списание »

[24 май 2013 | No Comment | ]

Сигурно има и много други места по света, където Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост ще бъде честван. Ако знаете къде може да ни разкажете в коментар под статията. Но дори само изброените тук показват, че пламъчетата на Аз-Буки-Веди-Глаголи-Добро-Ест не признават географски и политически граници.