2024-06-12

Ден: 31.05.2013

На 28 май т.г. Временните Обществени съвети на българите в чужбина, Инициатива "Искаме да гласуваме", Инициатива "Гласуване...
В този ден се обръщаме към духовните извори на българската просвета и култура, които са дълбоко свързани...