2023-09-23

Ден: 18.05.2013

Четвърта поредна неформална среща на български организации с идеална цел в Чикаго - 2013 (тип Кръгла маса),...