2024-05-23

Месец: май 2013

На 28 май т.г. Временните Обществени съвети на българите в чужбина, Инициатива "Искаме да гласуваме", Инициатива "Гласуване...
В този ден се обръщаме към духовните извори на българската просвета и култура, които са дълбоко свързани...
Поместваме по-долу искане на български граждани, отворено за подкрепа от други граждани и неправителствени организации, което е...