2023-04-02

Ден: 07.05.2013

Българите в чужбина се освобождават от здравноосигурителни вноски в България, съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП)....