2024-03-03

1 thought on “Филмът за досиетата стигна до парите на прехода и може да спре внезапно

 1. Синята коалиция предлага допълнение в Закона за досиетата, за да бъдат отворени архивите на бившата Държавна сигурност и за кредитните милионери

  http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4589251

  Синята коалиция (Съюзът на демократичните сили и Демократи за силна България) внесе в парламента проект за допълнение на Закона за досиетата, което да позволи да бъдат отворени архивите на бившата Държавна сигурност и за кредитните длъжници, наричани кредитни милионери. Текстовете в сегашния закон не дават такава възможност.

  Според проекта в чл. 9, се създава нова т. 3 със следното съдържание: „3. разкрива и обявява имената на лица, които са посочени, като длъжници в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация , относно необслужвани кредити, за които е установена принадлежност към органите по чл. 1.“ Останалите точки съответно се преномерират.

  А за чл. 26, ал. 1, т. 4 се предлага следната редакция: „4. лица, които са посочени като длъжници в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация, относно необслужвани кредити. Обект на проверка са еднолични търговци, управител/и/ и членове на управителен или контролен орган на дружества към момента на теглене на кредита.“

  Мотивите на вносителите са, че сега действащият Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия позволи на българското общество да научи голяма част от истината за сътрудниците на бившата Държавна сигурност.

  Но не по-малък обществен интерес предизвикват хората, забогатели през кредити – т. нар. кредитни милионери.

  Тяхната зависимост и връзки с бившия репресивния апарат на комунистическата държава трябва да стане част от закона, за да може Комисията да извърши необходимата проверка.

  Ето защо, с настоящите текстове предлагаме съответните изменения и допълнения, заявяват от Синята коалиция.

  Преди два дни, когато отчиташе петгодишния мандат на Комисията по досиетата, нейният председател Евтим Костадинов заяви, че той и колегите му настояват да бъдат проверени и кредитните длъжници.

  От името на партия ГЕРБ вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов каза, че Костадинов и членът на комисията Екатерина Бончева ще бъдат предложени за втори мандат. Останaлите членове на комисията са от квотите на другите парламентарно представени партии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *