Home » Archive

Articles tagged with: ДС

Авторски страници, българи зад граница, Е-Списание »

[2 фев. 2019 | One Comment | ]

МВнР отговори на искане на Eurochicago.com за предоставяне на обществена информация по въпроси, свързани с броя на българите извън страната по държави, броя на дипломатическите представителства по света и на служителите в тях, броя на сътрудниците на бившата ДС, работещи в…

Авторски страници, българи зад граница, Е-Списание »

[2 фев. 2019 | One Comment | ]

Данните са към 1.01.2019 г. и са получени в редакцията на Eurochicago.com от МВнР по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Още по темата и отговорите на Външно министерство на други наши въпроси може да…

Избрано »

[2 апр. 2018 | No Comment | ]

Впечатляващо е, че всички, които коментираха съдържанието на досието на Юлия Кръстева, особено тези, които заеха оправдателна позиция, пропуснаха един основен факт, предопределящ погрешността на техните заключения.
А това е въпросът за целостта на досието. Първият, който всеки, който посегне съм него, трябва да си зададе. Това ли са всички материали по него, има ли липси и ако „да”, защо, каква е причината то да е прочиствано?
Онези, които четат досие на Държавна сигурност за първи път, дори не са се замисляли над подобен въпрос и наивно приеха, че така изглеждат и това е съдържанието на всяко от досиетата на ДС. Нещо напълно нормално с оглед на липсата на опит, което ги поставя в позиция на подведени. Следователно техните разсъждения още от самото начало са обречени да тръгнат в погрешна посока.

Избрано, история, политика »

[27 сеп. 2017 | No Comment | ]

На 6 ноември 1944 година министърът на вътрешните работи Антон Югов издава Заповед №3123. С нея се “премахват изискванията за образователен и служебен ценз” за практически всички ръководни длъжности в системата на МВР.
Документът влиза в сила със задна дата – от 9 септември 1944 година. Защото още в първите часове на новата власт в министерството са уволнени повече от 30 000 души, а на тяхно място са назначени служители, които не са непременно образовани, но пък са лоялни към ОФ. Така заповедта на Югов де факто узаконява липсата на грамотност и подмяната на професионална подготовка с политическа лоялност. Но тази наредба не успява да се справи с по-тежката задача: да осигури такава смяна на състава, която да е поне количествено равностойна. През първите две години комунизъм МВР не успява да запълни нито щата на традиционната полиция, вече преименувана на “милиция”, нито щата на Държавна сигурност. Междувременно годишните бюджети на правителството предвиждат за тази институция все по-обемен щат, а това насърчава още по-произволния прием на още по-необразовани служители. Очакванията, че стихийният набор на хора с времето ще отстъпи място на по-обмислена селекция, така и не се оправдават.

българи зад граница, Избрано »

[16 май 2017 | 2 коментара | ]

Дипломатическите мисии на Република България в Република Гърция са се превърнали още от 1991 година в места за кадрови назначения на верни другари. Българската държава разкрива мисии към МВнР с две цели: първата – да поддържа на място тясно икономически, политически и приятелски отношения със съответната държава; и второ – да обслужва българските граждани, живеещи временно или постоянно там, както и туристи или транзитно преминаващи при нужда.
В тази статия ще се спрем на Посолството на България в Атина и Генерално консулство в Солун, и двете в Република Гърция. Интересно, ако човек потърси информация в интернет, че ще открие едва една снимка на Посолството и може би нито една на Генералното ни консулство. Адреси, телефони, с които трудно може да се свърже човек, има записани, информация къде актуализирана, къде не, се намира на сайта на МВнР и раздела му за двете дипломатически представителства, но от нея, по начина, по който е описана, човек по-скоро може да се обърка, отколкото да се ориентира.

Избрано »

[25 мар. 2017 | No Comment | ]

78 кандидат-депутати са били сътрудници на Държавна сигурност или Военното разузнаване преди 1989 г. Това се вижда от проверката на Комисията по досиетата. Проверени са общо 4060 желаещи да станат депутати, от тях 1982 лица не подлежат на проверка, тъй като са родени след 1973 г.
Пълен списък по партии:

Авторски страници »

[13 фев. 2017 | 3 коментара | ]

56 сътрудници на Бившата държавна сигурност все още работят в системата на Министерството на външните работи към 31 декември 2016 г. Десет от тях са на ръководни длъжности в министерството. Четирима са български посланици по света. Четирима са членове на Кариерната комисия към министъра на външните работи Даниел Митов по време на неговия мандат. Двамата заместници на сегашния служебен външен министър Ради Найденов са били агенти на ДС.

Авторски страници »

[13 фев. 2017 | One Comment | ]

Един от основните нерешени въпроси от българския преход и незатворена страници от историята и до днес, началото на 2017 г., е следният – необходима ли е лустрация от държавни служби на лица, сътрудничили на комунистическата ДС?
Този въпрос от години се повдига преди избори…

Избрано, история, политика »

[11 дек. 2016 | No Comment | ]

БКП и ДС номенклатурна банда е оплячкосала държавно, общинско и кооперативно имущество и финансови активи за над 200 милиарда долара. Това казва бившият директор на Държавен архив – Хасково Марин Караиванов, в интервю, направено от Тодорка Николова и публикувано преди време в БЛИЦ.

Авторски страници »

[4 сеп. 2016 | No Comment | ]

По-важното е, че не биват обявявани по същия начин лицата, които са се борили срещу комунистическото едноумие и са преследвани от ДС. Преследвачите и преследваните са двете страни на един и същи процес, поради което борбата на преследваните срещу комунистическата система и последвалите репресии върху същите, безспорно представлява публичен интерес. Иначе изнасянето само на половината истина е началото на манипулацията. Поради тази причина фактът на репресия също би следвало да се обявява.
В съхраняваният от Комисията по досиетата архив се намират и следствените дела, водени от ДС, така и съдебни дела, по които в резултат на нейната дейност са произнесени осъдителни присъди. Чрез засичане на информацията между отделните фондове би могло да се изясни дали част от вербованите от ДС лица не са били преди това преследвани от същата, т.е. ще могат да се разграничават доброволния и насилствения подход при вербуването на сътрудници на някогашните комунистически репресивни органи, а не жертви и престъпници да бъдат поставяни под общ знаменател.

Авторски страници »

[17 авг. 2016 | No Comment | ]

В изложението д-р Ташев е описал своята сага, когато като 17-годишен ученик през 1984 г. е бил член на нелегална организация. Разкрит е от ДС по линия на промакедонски национализъм, с окраска противодържавна агитация и пропаганда, арестуван е в училище и отведен в МВР, където е подложен на малтретиране. Това негово профилактиране е продължило една година.
След началото на промените през 1989 г., д-р Ташев е обявен за агент на ДС. При запознаването му с досието си той констатира, че е приложена фалшива декларация за сътрудничество. Завежда дело, наложена е съдебно-графологична експертиза и със съдебно решение документът е обявен за неистински. Комисията по досиетата обаче решава просто да заличи въпросния фалшив документ и така д-р Ташев продължава да бъде обявяван за агент на ДС, при това през периода, когато същата ДС го разследва за противодържавна агитация и пропаганда. Повече подробности по случая могат да се видят в самото изложение по-долу.