2024-02-22

Ден: 15.07.2011

Държавната агенция „Национална сигурност“ извършва проверка в рамките на своите правомощия по появилата се през Wikileaks информация...