2024-03-05

Ден: 06.07.2011

Никакви субсидии за заетост не помагат, ако няма прилив на инвестиции в икономиката Калоян Стайков, Център за...