2024-04-17

Ден: 22.07.2011

В днешният брой на дългогодишния официоз във Вардарска Македония – вестник „Нова Македония“, има специална статия, посветена...