2024-03-05

Ден: 15.06.2011

Черепа кадрувал при Симеон. Таен доклад разкрива корупция в Министерство на отбраната. Свинаров първоначално не бил ключов...