2024-02-29

Ден: 20.06.2011

Американският принос за благотворителност се е увеличил до 291 млрд. долара през 2010 г., сочат данните от...