2024-04-16

Ден: 16.06.2011

Комисията по досиетата обяви в четвъртък имената на 183-ма души от системата на Висшата атестационна комисия (ВАК),...