2024-03-04

Ден: 31.08.2010

Инвестиционният проект за изграждането на АЕЦ “Белене“ не е бил включен в одобрените от Държавната комисия за...
  Ръководството на Българския културен клуб – Скопие (БККС) е изпратило писмо-декларация до редица европейски институции, правозащитни...