2024-06-21

Ден: 06.08.2010

Автор: П.Петров Винс Кейбъл (Vince Cable) – 67 годишен, бивш лидер на Либералдемократите и настоящ министър на...