2024-05-18

Ден: 23.08.2010

Европейският парламент призова за обявяване на 23-ти август за общоевропейски ден за почитане на паметта на жертвите...