2022-06-26

Ден: 12.08.2010

Насаждат ни се модели на престижност, които не са български – на имането, на лапането, на телесността,...