2021-12-07

Ден: 14.08.2010

Ако има многомандатен избирателен район – Чужбина, ще трябва неговите народните представители да представляват много разностранни интереси,...