2023-09-28

жалба

"По този начин всички опити за достъп до правосъдие в страната бяха изчерпани, жалбите не бяха разгледани...
Незаконно са публикувани 127 документа (над 1200 страници) с ЕГН, адрес и други лични данни, обясняват Иванчева...