2024-06-13

отговор

БОЕЦ получихме отговор от Дирекция „Граждани и сигурност“ към генералния секретариат на Европейската комисия, подписано от г-н...
На този етап Комисията не може да се произнесе с окончателна позиция относно законосъобразността на българското изпълнително...
Във връзка с апел от Дружеството на бесарабските българи "Св. св. Кирил и Методий", който нашето издание...