2024-03-04

Одеса

“Прекланям се пред Вашия дух, благодарение на който съхранихте българските традиции толкова време. Благодарение на Вас успяхме...
Конгрес на българите в Украйна и Български младежки клуб "Актив" организират в Одеса майсторски клас по български...