2022-09-28

Ньойски договор

Вероятно, по примера на македонските, и босилеградските управници много се дразнят, когато им се припомнят срамните дати...
В съботната вечер на 23 ноември МПО “Пирин” - Чикаго и Център “Българика” организираха кръгла маса на...
Посланията на това предаване са порочни. 1. Отрича се диктаторския характер на договора, като се счита за нормална...
Участниците в конференцията обстойно анализираха в докладите си всички аспекти от положението на българите в Западните покрайнини,...