2022-06-30

Ньойски договор

За съжаление днес, в сърцето на ЕВропа, върху анахроните остатъци на юридически несъстоятелния вече Ньойски договор, в...
96 години след подписването на Ньойския договор, който осъди българите в Западните покрайнини на робство, сърбизация и...
Демократичния съюз на българите - организация на българското национално малцинство в Р. Сърбия, разпространи Покана за възпоменателен...
На 27 ноември навършват 93 години от подписването на несправедливия Ньойски договор под диктата на Великите сили. Несправедливия...