2022-12-09

МОН

Освен 2359 училища в България, отварят врати и 382 български неделни училища на различни континенти. Те обхващат...
Министерството на образованието и науката на Р. България e изпратило информация на представлящи организации на българските неделни...
Сред българските учители, отличени тази година с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката...
През настоящата година традиционният изпит - тест по български език, литература и история на България, няма да...
Министерството на образованието и науката /МОН/, Дирекция „Висше образование“, дава разширени възможности за продължаване на образованието във...
Министерството на образованието и науката на Република България обяви свободните за второ класиране места по ПМС №...