2022-10-03

МОН

Според информация от Министерството на образованието и науката, българските неделни училища в чужбина, подпомагани финансово и методически...
Гражданската организация „Народно социално движение” внесе на 2.12.2015 г. писмо до министъра на образованието, изразяващо несъгласие с...
Министерството на образованието и науката публикува на сайта си списък на българските неделни училища в чужбина за...