2024-02-25

дарения

Сборникът "Жарава" ще предложи на читателското внимание произведенията на 30 български писатели от САЩ. Илюстриран е с...
Културно-информационният център „Босилеград“ и Фондация „Помощ за България“, ръководена от Лили Шмидт, проведоха хуманитарна акция като разделиха...
Работещите в страните Великобритания, Белгия, Испания, Румъния, Унгария, Люксембург, Холандия, Полша, Словакия, Португалия, Швейцария, Франция, Германия, Ирландия...