2021-12-03
Подвижничеството е толкова древно, колкото и християнството, но подвижниците от първите векове не напущали света. На 17...