2023-03-27

политика

Мирослав Ризински е член на Управителния съвет на Български културен клуб - Скопие (БККС). Ризински изтъква, че...
Група сенатори от Демократическата и Републиканската партия (4 демократи и 4 републиканци) се договориха по основни принципи...