2022-06-27

Ден: 02.03.2021

В нотата се уточнява, че не се възразява срещу откриването на избирателни секции в двете дипломатически представителства...