2023-09-23

Ден: 15.03.2021

КИБЕР – ЕТИКА! Но в Рецензията на дисертацията й, на стр. 4, професор д.н. Кристоф Щукелбергер критикува...