2022-09-28

Ден: 19.03.2021

Българското посолство в Мадрид е било информирано от испанските компетентни власти, че при наличие на избирателна секция...